Kompetenskartläggnig

Att genomföra en kompetenskartläggning är en värdefull process för organisationer av flera skäl.

Identifierar Kompetensgap
Kompetenskartläggningen hjälper till att identifiera gap mellan de färdigheter som för närvarande finns inom organisationen och de som behövs för att uppnå affärsmålen. Detta är avgörande för att rikta framtida utbildnings- och rekryteringsinsatser.

Underlättar Personlig och Organisatorisk Utveckling
Genom att kartlägga befintliga kompetenser kan organisationen utforma effektiva utvecklingsplaner för sina anställda, vilket bidrar till kontinuerlig personlig och professionell utveckling.

Stöder Rekryterings- och Successionsplanering
Kompetenskartläggning ger värdefull information för att planera framtida rekryteringar och successioner, vilket säkerställer att rätt kompetenser finns på plats för att möta framtida behov.

Förbättrar Prestanda och Produktivitet
Genom att förstå och utveckla medarbetarnas kompetenser kan organisationer förbättra arbetsprestanda och produktivitet, vilket leder till bättre affärsresultat.

Hjälper i Karriärutveckling och Medarbetarengagemang
Medarbetare som ser en tydlig väg för sin karriärutveckling och som får möjligheter att utveckla sina kompetenser är mer engagerade och nöjda i sitt arbete.

Optimerar Resurstilldelning
Organisationen kan mer effektivt tilldela resurser och ansvarsområden baserat på medarbetarnas styrkor och kompetenser.

Förbättrar Beslutsfattande
En tydlig förståelse för den tillgängliga kompetensen inom organisationen underlättar strategiska beslut, inklusive investeringar i utbildning och utveckling.

Förbereder för Framtida Utmaningar
Att kontinuerligt kartlägga och utveckla kompetenser gör att organisationen är bättre förberedd att hantera framtida utmaningar och förändringar i marknaden.

Sammanfattningsvis: Kompetenskartläggning är alltså en grundläggande process för att driva både individuell och organisatorisk tillväxt, samt för att säkerställa att organisationen har de rätta resurserna för att uppnå sina mål och vara konkurrenskraftig på marknaden.

  • Vilka kompetenser har vi?
  • Vilka kompetenser behöver vi idag/imorgon?
  • Vilka personer kan växa in i andra roller?
  • Vilka kompetenser saknar vi?

1h genomgång + verktyg för att själv kunna göra arbetet.

Därefter antingen eget arbete alternativt med konsultstöd

Pris: 3 250:-