Riktad annonsering

Att använda riktad annonsering i rekryteringsprocessen kan vara mycket effektivt av flera anledningar.

Når Rätt Kandidater:
Riktad annonsering gör det möjligt att specifikt nå ut till potentiella kandidater baserat på faktorer som yrkeserfarenhet, utbildning, intressen och tidigare beteenden. Detta ökar sannolikheten för att nå personer med rätt kvalifikationer och intressen.

Effektiv Användning av Budget:
Genom att rikta annonserna mot specifika målgrupper minskas slöseriet med resurser, eftersom du inte spenderar pengar på att nå personer som inte passar för den aktuella rollen.

Snabbare Rekryteringsprocess:
Riktad annonsering kan snabba upp rekryteringsprocessen genom att direkt nå ut till en relevant publik, vilket minskar tiden det tar att fylla en position.

Bygger Arbetsgivarvarumärket:
Genom att rikta in annonsering på specifika målgrupper kan företag även effektivt bygga och förstärka sitt arbetsgivarvarumärke inom specifika nischer eller branscher.

Ökar Mångfalden:
Riktad annonsering kan användas för att öka mångfalden genom att specifikt rikta annonser mot underrepresenterade grupper inom en viss yrkeskategori eller bransch.

Anpassningsbarhet:
Riktade annonser kan snabbt justeras baserat på respons eller förändringar i rekryteringsbehov, vilket gör det möjligt att kontinuerligt optimera rekryteringskampanjer.

Datadriven Insikt:
Användningen av riktad annonsering ger värdefull data som kan analyseras för att förstå vilka typer av annonser och vilka plattformar som är mest effektiva, vilket kan informera framtida rekryteringsstrategier.

Förbättrar Kandidatupplevelsen:
Riktad annonsering kan förbättra kandidatens upplevelse genom att visa dem relevanta jobbmöjligheter som de kanske annars inte hade hittat.

Sammanfattningsvis kan riktad annonsering i rekrytering hjälpa arbetsgivare att mer effektivt och snabbt hitta och attrahera rätt talanger, samtidigt som de bygger sitt arbetsgivarvarumärke och stärker sin övergripande rekryteringsstrategi.

I vårt grundpaket så erbjuder vi annonsering i betalfria medier samt vår egen databas. Men har du ett behov av att synas på exempelvis Linkedin, Blocket eller Monster. Så löser vi det till faktisk annonskostnad.

Vi tar inte ut något extra utan ni betalar för faktisk kostnad för annonsen.