Om BusinessBuddy

Ditt  stöd för utveckling av ditt företag

Vi på Businessbuddy tror på att utveckling inte borde vara förunnat enbart för stora företag. Vår resa började ur insikten att många mindre företag och verksamheter saknade tillgång till prisvärda och anpassade konsulttjänster. Vi brinner för att stötta små och medelstora företag och förbättra deras möjligheter att blomstra och växa. Här är varför vi existerar:

Varför Businessbuddy?
Det Naturliga Valet: Vi strävar efter att vara det naturliga valet, den självklara partnern och top of mind för mindre företag och verksamheter där traditionella konsulttjänster ofta är för dyra. Samtidigt kan vår innovativa affärsmodell stötta större företag.

Små och Medelstora Företagens Bästa Vän: Vi är dedikerade till att vara små och medelstora företags bästa vän när det kommer till organisationsutveckling, förändring och tillväxt.

Bäst på Leverans: Vår styrka ligger i att leverera organisationsutveckling, förändring och tillväxt till små och medelstora företag med hjälp av våra kvalitetssäkrade processer. Vi kombinerar kvalitet och tillgänglighet.

Unik ”Low Cost One-Stop-Shop”: Vi är stolta över att vara den enda ”Low-Cost One-Stop-Shoppen” för organisationsutveckling, förändring och tillväxt för små och medelstora företag. Vi har skalat och standardiserat tjänster för att göra dem kostnadseffektiva.

Skalbarhet: Vårt koncept är skalbart och anpassningsbart efter dina specifika behov. Vi är inte begränsade av marknader eller geografiska områden.

Hur vi gör det:
Behovsstyrd Precision: Våra insatser är tydliga, behovsstyrda och mätbara. Vi har standardiserat tjänsterna och brutit ner dem i mindre, prisvärda insatser för små företag.

Businessbuddy är din pålitliga partner oavsett företagsstorlek. Vi tror att varje företag förtjänar att blomstra och växa, och vi drivs för att göra det möjligt.