Kompetenskartläggning

Att arbeta med kompetenskartläggning är en kritisk del i att effektivt hantera och utveckla mänskliga resurser inom en organisation. Här är några anledningar till varför kompetenskartläggning är viktigt.

Identifierar kompetensgap
Kompetenskartläggning hjälper till att identifiera luckor mellan de färdigheter som behövs för att uppnå företagets mål och de färdigheter som de anställda för närvarande besitter. Detta är avgörande för att rikta insatser för kompetensutveckling.

Underlättar personalutveckling och utbildning
Genom att förstå vilka kompetenser som finns och vilka som saknas, kan organisationer skräddarsy utbildnings- och utvecklingsprogram för att effektivt möta dessa behov.

Stödjer rekryterings- och successionsplanering
Kompetenskartläggning är ett värdefullt verktyg för att planera framtida rekryteringar och successioner, säkerställande att rätt kompetenser finns på plats för nuvarande och framtida behov.

Förbättrar teamets prestanda
Genom att förstå teammedlemmarnas individuella styrkor och svagheter kan ledare bättre allokera uppgifter och projekt, vilket leder till förbättrad prestanda och produktivitet.

Främjar karriärutveckling för anställda
Kompetenskartläggning kan användas för att identifiera anställdas utvecklingsmöjligheter, vilket hjälper dem att avancera i sina karriärer och ökar deras engagemang och tillfredsställelse på jobbet.

Strategisk arbetskraftsplanering
Kartläggning av befintliga kompetenser inom organisationen är avgörande för strategisk arbetskraftsplanering och för att säkerställa att organisationen kan möta framtida affärsutmaningar.

Förbättrar ledarskap och Succession planning
Att identifiera och utveckla nyckelkompetenser hos nuvarande och potentiella ledare är avgörande för att upprätthålla starkt ledarskap inom organisationen.

Stödjer organisatorisk förändring
I tider av förändring ger en tydlig förståelse för tillgängliga kompetenser ledningen en bättre förmåga att navigera och anpassa organisationen till nya krav och förhållanden.

Sammanfattningsvis är kompetenskartläggning en central process för att driva både individuell och organisatorisk tillväxt och effektivitet.

Verktyg Kompetenskartläggning

Vilka kompetenser har vi?

  • Vilka kompetenser har vi?
  • Vilka kompetenser behöver vi idag/imorgon?
  • Vilka personer kan växa in i andra roller?
  • Vilka kompetenser saknar vi?

1h genomgång + verktyg för att själv kunna göra arbetet

Därefter antingen eget arbete alternativt med konsultstöd

Pris: 3 250:-